loader image
SIVIILI- VAI SYMBOLINEN VIHKIMINEN ITALIASSA

SIVIILI- VAI SYMBOLINEN VIHKIMINEN ITALIASSA

SIVIILI VAI SYMBOLINEN VIHKIMINEN?

Vihkitilaisuus sinetöi alkavan yhteiselämän! Se on merkityksellinen ja tunnerikas tilaisuus, johon kannattaa panostaa yhtä paljon kuin itse hääjuhlaan.

Monet pariskunnat miettivät ensivaiheessa siviilivihkimistä ja syystäkin, onhan vihkimisen tarkoituksena virallistaa parisuhde. Hääsuunnittelun edetessä mieli saattaa kuitenkin muuttua, koska halutaan pitää koko juhla alusta loppuun samassa paikassa tai halutaan helpottaa byrokraattista puolta tai halutaan itse vihkiminen persoonallisemmaksi. Symbolinen vihkiminen nousee silloin esiin ja on usein myös lopullinen valinta.

Siviili vai symbolinen? Valinta on aina henkilökohtainen. Ei ole olemassa oikeaa vastausta. Valinnan pitää tuntua omalta, niin kuin koko tilaisuudenkin. Tässä bloggauksessa kerron kummastakin vihkitavasta. Toivottavasti näistä avauksista on apua päätöksen teossa.

SIVIILIVIHKIMINEN

Paikat siviilivihkimiseen

Italiassakaan siviilivihkipaikkaa ei voi vapaasti valita. Paikat ovat aina kunnanvaltuuston tähän tarkoitukseen hyväksymiä. Paikat kulkevat nimellä ”casa comunale” (kunnantalo), olivatpa ne sitten varsinaisessa kunnantalossa tai yksityisten omistamissa paikoissa.

Kunnantaloissa vihkisalina toimii usein kokoushuone tai -sali. Käynti saliin viraston käytävien kautta ei välttämättä ole kovinkaan juhlava, sen sijaan sali itsessään on useinkin vaikuttava ja kaunis. Kunnantalothan ovat usein vanhoja historiallisia rakennuksia seinä- ja kattofreskoineen. Joillakin kunnantaloilla on myös puutarha, jossa sääolosuhteiden salliessa vihkitilaisuus on mahdollista järjestää. Monet salit ovat kuitenkin pienehköjä ja eivät sen vuoksi sovellu suuremmille vierasjoukoille. Salien koristeluihin liittyy yleensä rajoitteita; ylenpalttinen koristelu ei ole myöskään ”casa comunale – hengen” mukaista. Tyylikäs ja kaunis kukka-asetelma toimii sen sijaan vallan hyvin.  On huomioitava, että vihkitilaisuus on lainsäädännön mukaan yleisölle avoin tilaisuus. Varsinkin vihkipaikoissa, jotka ovat museoiden ja nähtävyyksien yhteydessä olevia ulkotiloja, voi paikalle sattuvat vierailijat jäädä seuraamaan vihkimistä.

Monet kunnat ovat hyväksyneet vihkipaikoiksi yksityisiä villoja, palatseja ja hotelleja. Näiden paikkojen kapasiteetti on yleensä kunnantaloja suurempi ja pystyvät tarjoamaan tilaisuudelle kauniit ja hienot puitteet sekä sisällä että ulkona. Osa näistä yksityisistä vuokraa tilojaan vain vihkimiseen ja osa taas edellyttää myös hääjuhlan pitämistä samassa paikassa. Yksityisissä tiloissa tilaisuuden koristelu on vapaampaa kuin kunnantaloissa ja siten vihkitilaisuus on yhdistettävissä hääteeman kokonaisuuteen. Yksityisissä tiloissa aikarajoitukset ovat myös väljempiä ja mahdollistavat kunnantaloja paremmin pidemmän oleskelun ja kuvaukset.

Siviilivihkimisen hinta

Kunnan veloittamaan hintaan sisältyy vihkimisen edellyttämä toimistotyö, vihkisalin vuokra, vihkijän palkkio ja virallinen vihkitodistus. Hinnoitteluun vaikuttavat viikonpäivät ja kellonajat. Perushinnat pätevät pääsääntöisesti kunnantoimiston aukioloaikoihin, eli aamupäivisin ja muutamaan kertaa viikossa myös arki-ilpäpäivisin. Viikonloppuisin ja juhlapäivisin hinnoittelu voi muuttua merkittävästikin. Keskimääräiset hinnat ovat sadoista euroista tuhansiin.

Yksityisissä paikoissa siviilivihkimisen kustannuksia nostaa kunnan korkeampi hinnoittelu verrattuna kunnan omissa tiloissa tapahtuvaan vihkimiseen. Lisäksi itse paikka ottaa tilavuokran. Lopulliset kustannukset yksityisissä paikoissa kaksinkertaistuvat helposti.

Todistukset siviilivihkimiseen

Viralliseen vihkimiseen tarvitaan aina todistuksia. Vihkivä kunta määrittää tarvittavat ja pakolliset todistukset ja siksi kuntaan pitää ottaa yhteyttä ennen todistusten hakua. Alla listatut todistukset vaaditaan suomen kansalaisilta.

Kaikki kunnat edellyttävät Suomessakin vaadittavan esteettömyystodistuksen eli todistuksen oikeudesta solmia avioliitto ulkomailla. Esteettömyystodistusta varten on saatavissa italiankielinen vakiolomake, jolloin erillistä käännöstä ei tarvita. Kaikki italian kunnat vaativat todistukset italiankielisinä. Osa kunnista edellyttää myös väestörekisteriotteen, josta on käytävä ilmi myös vanhempien tiedot. Tämäkin todistus pitäisi olla italiankielisenä ja varustettuna ns. Apostille-leimalla. Todistusten toimitusaika on n. 1 – 2 viikkoa ja ne ovat voimassa 4 kuukautta. Kaikki edellä mainitut todistukset pitää lähettää kunnalle joko alkuperäisinä tai kopioina hyvissä ajoin ennen vihkipäivää. Lisäksi vihkivä kunta edellyttää kopiot morsiusparin ja todistajien passeista/henkilötodistuksista.

Henkilöiltä, jotka eivät asu pysyvästi Italiassa, pyydetään allekirjoitukset kuulutukset korvaavaan todistuksen. Todistus luetaan ja allekirjoitetaan kunnantalossa kunnan virkahenkilön edessä 1-3 päivää ennen vihkitilaisuutta. Allekirjoitustilaisuudessa ovat läsnä vain morsiuspari ja tulkki. Mahdolliset avioehdot ja nimenvaihdot suoritetaan Suomessa suomen säädösten mukaisesti. Mahdolliset nimenvaihdot on syytä jättää vihkimisen jälkeiseen aikaan. Vihkivään kuntaan annettavien dokumenttien pitää olla kaikin puolin yhtenevät. On huomioitava, että Italian lainsäädännön mukaan naisen edellisen avioliiton mitätöinnistä pitää olla kulunut vähintään 300 päivää, jotta vihkiminen voidaan suorittaa.

Vihkitodistuksen saa välittömästi vihkitilaisuuden jälkeen. Kunnasta riippuen sen voi saada myös monikielisenä. Todistusten kääntäminen toiselle kielelle edellyttää virallista kielenkääntäjää ja mahdollista Apostille-leimaa.

PARISUHTEEN REKISTERÖINTI

Samaa sukupuolta olevien parisuhde on vuodesta 2016 alkaen ollut mahdollista rekisteröidä myös Italiassa. Tämä rekisteröinti on voimassa myös Suomessa ja se on siis rekisteröitävissä vastaavasti Suomen virallisiin tietokantoihin. Parisuhteen rekisteröimiseen tarvittavat todistukset ovat yleensä samat kuin avioliittoon vihittävien tarvitsemat.

Siviilivihkiminen Italiassa

Vihkiminen tapahtuu aina Italiaksi ja se tulkataan samanaikaisesti suomeksi tai joksikin muuksi kieleksi, jota sekä vihkipari että todistajat ymmärtävät. Vihkijänä toimii kunnanjohtaja tai muu vihkijäksi oikeutettu kunnan viranhaltija. Vihkijä lukee Italian laista artiklat, joissa säädetään avioliiton oikeudet ja velvollisuudet. Lain luvun jälkeen esitetään kysymykset vihkiparille, julistetaan avioliitto solmituksi, vaihdetaan sormukset ja luetaan kunnan rekisteriin merkittävät tiedot. Rekisteriin merkitään vihkiparin, todistajien ja tulkin henkilötiedot sekä se, mitä vihkitilaisuuden aikana on sanottu. Vihkitilaisuutta voi rikastuttaa musiikilla sekä runon tai tekstin lukemisella. Tilaisuuden kesto on kokonaisuudessaan vain 15 – 20 minuuttia.

SYMBOLINEN VIHKIMINEN

Symbolinen vihkiminen, kuten nimikin viittaa, on vailla lainvoimaa. Vihkitapa on suosittu muoto ulkomaalaisten keskuudessa. Vihkipaikka on vapaasti valittavissa ja usein se on sama missä pidetään myös juhla. Vihkialueen voi personoida vapaammin ja romanttisemmin kuin siviilivihkipaikan sekä lisätä itselle tärkeitä elementtejä vihkikaavaan. Jos hääjuhlaan on vuokrattu yksityinen villa tai linna, näiden puutarhat tarjoavat isollekin vierasjoukolle ikimuistettavat raamit. Monet ravintolat ja hotellit tarjoavat myös varteenotettavia terassivaihtoehtoja. Intiimeille vihkitilaisuuksille löytyy myös isommistakin paikoista todella kauniita ja intiimejä alueita, kuten puutarhojen osa-alueet ja pienemmät terassialueet tai vaikkapa hotellin sviitin terassi.

Symboliseen vihkimiseen ei tarvita todistuksia. Yleensä vihkipari virallistaa parisuhteensa ennen tai jälkeen symboolista vihkimistä. Vihkitilaisuus kaikkine osa-alueineen on uniikki, tunnerikas ja vain morsiusparille suunniteltu. Hetki, joka kaikessa kauneudessaan sinetöi lopullisesti avioliiton. Tilaisuudessa vaihdetaan myös sormukset, joita ei tarvitse välttämättä vaihtaa siviilivihkimisen aikana.

Vihkijänä voi toimia ystävä, perheenjäsen tai ulkopuolinen ammattivihkijä. Tilaisuudessa voi olla osallisena myös todistajat. Vihkijän on hyvä tietää morsiusparin tarina taustoineen, näin vihkikaavaan saadaan persoonallinen kosketus. Vihkiparin toiveet ovat tärkeitä vihkikaavan rakentamisessa, halutaanko tekstit enemmän uskonnolispainotteiseksi vai ei. Ammattivihkijät suosittelevat tilaisuuteen sisällytettäväksi myös avioliittoa symboloivia rituaaleja, kuten esim. kynttilä-, hiekka-, tai viinipullorituaalit. Joihinkin rituaaleihin voivat osallistua myös läheisimmät perheenjäsenet. Vihkitilaisuutta voidaan rikastuttaa myös musiikilla, perheenjäsenen lausumilla runoilla ja teksteillä. Tilaisuuteen sopivat myös vihkiparin omavalintaiset valat toisilleen. Morsiuspari voi tällä tavoin itsekin osallistua vihkitoimitukseen. Ammattivihkijät antavat tilaisuudesta muistoksi todistuksen.

Vaikka symbolinen vihkiminen tuntuu kaikkein sopivimmalta vaihtoehdolta, joskus ei silti haluta luopua virallisesta vihkimisestä Italiassa. Tällöin siviilivihkiminen voidaan järjestää lähimmässä kunnantalossa hääpäivän aamuna ja vain todistajien läsnä ollessa. Itse hääjuhla aloitetaan kauniilla symbolisella vihkimisellä iltapäivällä. Tässä vaihtoehdossa yhdistyvät virallisuus ja vihkiparin pienimmätkin toivomukset romanttisesta seremoniasta.

Oikeaa vihkimuotoa eivät ulkopuoliset voi määrittää. Vain vihkipari voi tuntea sen mikä tuntuu sopivimmalta. Onneksi Italiassa molemmat vihkitavat voidaan järjestää kauniissa  ja mieleen jäävissä puitteissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.